V posledných rokoch sa čoraz viac kladie dôraz na ochranu našej planéty, to platí aj pre oblasť stavebníctva. Akými metódami je možné smerovať k ekologickej a udržateľnej výstavbe?

Medzi hlavné environmentálne problémy, ktoré je možné zmierniť implementáciou riešení ekologických budov sa radia:

  • znižovanie spotreby energie
  • znižovanie spotreby vody
  • znižovanie stavebného odpadu
  • znižovanie emisií skleníkových plynov
  • ochrana prírodných zdrojov

Recyklácia stavebných materiálov

Stavebné a demolačné činnosti predstavujú obrovské množstvo odpadu na skládkach. Podľa Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) to bolo v roku 2014 až 534 miliónov ton. Je to viac ako dvojnásobok množstva vyprodukovaného z tuhého komunálneho odpadu. “Oceľ, meď a ďalšie kovy je možné recyklovať. Betón je možné použiť ako kamenivo do nového betónu alebo ako základný materiál pre stavbu ciest. Drevo je možné regenerovať a ďalšie komponenty, ako sú svietidlá, dvere a dokonca aj vzduchotechnické jednotky, možno zachrániť a použiť v iných budovách,” uvádza známy portál ConstructConnect.

Budovy s nulovou čistou energiou

Budovy s nulovou čistou energiou sa v súčasnosti stávajú populárnym trendom v oblasti zelenej výstavby. Takéto budovy vyrábajú toľko obnoviteľnej energie, koľko ich budova ročne spotrebuje. Energia sa vyrába na mieste prostredníctvom solárnych panelov, veterných turbín alebo z výroby geotermálnej energie. V niektorých prípadoch dokonca budovy vyrábajú viac energie, ako spotrebúvajú.

Zdroj: Unsplash

Odolný dizajn a konštrukcia

Jedným z aspektov udržateľnej výstavby, ktorý sa v posledných rokoch dostáva do popredia, je odolný dizajn a konštrukcia. To znamená, že budovy musia byť schopné odolávať každodennému použitiu, ale musia byť tiež schopné odolávať povodniam, vetru či búrkam.

Ekologickejšie materiály

Stavebné materiály použité na výstavbu tvoria veľkú časť toho, čo robí budovy ekologickými alebo udržateľnými. Ako sme už spomenuli, popularita si získava recyklácia a opätovné použitie stavebných materiálov pre budúce použitie. Veľký dôraz sa kladie aj na environmentálny dopad stavebných materiálov používaných pri ekologickej výstavbe.


TIP: Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Ekologizácia v stavebníctve má popri riešení enviromentálnych problémov aj svoj finančný aspekt. Znížená spotreba energie a vody totiž logicky znamená nižšie účty za energie.

Zdroj: www.constructconnect.com