Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO vyhlásili v októbri minulého roka architektonickú súťaž pre nájomný bytový súbor určený pre seniorov na Parkovej ulici v Prievoze. A už je známy víťaz.

Porota to mala naozaj ťažké

Odborná porota to s výberom víťazného návrhu bytového komplexu nemala vôbec ľahké, do architektonickej súťaže sa totiž zapojilo až 56 návrhov. Pri ich hodnotení sa porota zameriavala na viaceré aspekty, pričom prihliadala aj na požiadavky susediacich obyvateľov. Tí sa príkláňali k nižšej zástavbe a komornej atmosfére. Víťazný návrh pozostáva z ôsmich menších objektov usporiadaných tak, aby vytvárali prirodzený priehľad na Csákyho kaštieľ, ktorý sa nachádza neďaleko. „Víťazný návrh citlivo, ale zároveň presvedčivo reaguje na existujúce prostredie. Vďaka jeho menšej mierke nekonkuruje objektu kaštieľa, nenarúša parkový charakter jeho okolia a pritom stále umožňuje vznik dostatočného množstva kvalitných bytov,“ priblížil riaditeľ sekcie súťaží MIB Peter Lényi.

Tím Superatelier

Kľúčovým prvkom víťazného návrhu, za ktorým stojí tím Superatelier-u, je uveriteľná útulnosť navrhnutého prostredia. Návrh zodpovedá predstavám o dome, kde má každý obyvateľ dostatok súkromia a zároveň priestor pre spoločenské aktivity. Komunitný charakter návrhu prepája novovytvorené centrálne nádvorie – zimnou záhradou, ktorá bude ponúkať veľké množstvo rozličných aktivít. V nádvorí sa bude sústreďovať spoločenský život obyvateľov a obyvateliek, cez nádvorie budú zároveň aj vchádzať do vnútra. „Víťazný návrh oslovil členov poroty hneď od začiatku, ako reprezentant fragmentovanej urbánnej štruktúry. Najlepšie uchopil myšlienku komunitného bývania a posúva koncept ubytovania pre seniorov a seniorky na veľmi vysokú úroveň. Teší ma, že realizáciou projektu bude mesto vedieť ponúknuť moderné a zároveň útulné nájomné bývanie,“ uviedla námestníčka primátora Lucia Štasselová. Víťazný návrh spĺňa teda všetko to, čo sa od tohto projektu očakávalo. Vyzerá naozaj dobre, veď posúďte sami.


TIP: Sledujte nás aj na našom Facebooku, kde pravidelne pridávame novinky a zaujímavosti zo sveta architektúry, dizajnu a technológií v stavebníctve. Vďaka nám vám určite neujde žiadna dôležitá informácia!


Zdroj: TS MIB