Pentagon, bytový komplex na Stavbárskej ulici v mestskej časti Vrakuňa, patrí už dlhé roky medzi najmenej obľúbené miesta v Bratislave. To by sa však malo už čoskoro zmeniť.

Developer Luxcon 

Ešte v roku 2018 predstavil developer Luxcon zámer Bytového domu Hradská a Talin. Hlavným cieľom bolo už od začiatku zvýšenie úrovne celej lokality a zároveň využitie zanedbaných plôch v tejto mestskej časti. Po posúdení vplyvov na životné prostredie (EIA) získal developer nedávno ďalšie dôležité povolenie. Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy projektu udelil kladné záväzné stanovisko, ktoré sa týka bytového domu Hradská, prestavby okolitých spevnených plôch a revitalizácie zelene. Bytový dom Talin nateraz ostáva pozastavený.

Bytový dom Hradská

Nový bytový dom by mal vzniknúť na ploche, kde sa v súčasnosti nachádza nevyužívaný trávnik a parkovacia plocha, v blízkosti už existujúceho bytového domu. Objekt bude mať 12 podlaží, tvar obdĺžnika a plochú strechu. Ako uviedol investor, bytový dom by mal byť tvorený 88 bytmi, z čoho má byť 66 dvojgarzóniek a 22 dvojizbových bytov. Každá bytová jednotka má disponovať balkónom alebo loggiou.

Zdroj: Luxcon
Zdroj: Luxcon

Revitalizácia okolia Pentagonu

Popri výstavbe nového bytového domu bude uskutočnená aj revitalizácia okolia Pentagonu. Ako uvádza portál Yimba.sk, tá bude pozostávať „z realizácie stromovej zelene, sadových a terénnych úprav, úprav spevnených plôch chodníkov, verejného osvetlenia, z návrhu detských a športových ihrísk, umiestnenia a návrhu mobiliáru, oplotenia a vyčlenenia plochy pre venčenie psov. K športoviskám má patriť futbalové ihrisko, pétanque a workoutové ihrisko.“ Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy doplnil tieto úpravy ešte o vhodné zatraktívnenie vstupných priestorov do bytovky a o výsadbu stromov s veľkými korunami.

Zdroj: Luxcon
Zdroj: Luxcon

TIP: Sledujte nás aj na našom Facebooku, kde pravidelne pridávame novinky a zaujímavosti zo sveta architektúry, dizajnu a technológií v stavebníctve.


Termín dokončenia nového obytného komplexu vo Vrakuni nie je zatiaľ oficiálne známy. Podľa dostupných informácií by mal byť hotový v priebehu roka 2024. Uvidíme, ako budú jednotlivé fázy projektu napredovať.

Zdroj: yimba.sk