V Dúbravke má v najbližších rokoch vyrásť polyfunkčný komplex. Projekt s názvom Medze má do lokality priniesť 520 bytových a 280 rekreačných jednotiek. 

Lokalita komplexu sa nachádza v mestskej časti Dúbravka- Horné Krčace v blízkosti zrekonštruovanej električkovej trate, oproti ŠKP Dúbravka. Developer projektu, Penta Real Estate nedávno predložil dokumentáciu na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Zároveň investor pripravuje podklady pre získanie územného rozhodnutia. So stavebnými prácami plánujú začať v treťom kvartáli 2023, keď získajú stavebné povolenie.

Vyhral ten najlepší

Na územie bola robená medzinárodná architektonická súťaž, v ktorej súťažili architektonické ateliéry zo Slovenska, Českej republiky, Dánska, Holandska a Slovinska. Návrhy posudzovala nezávislá porota v zložení Ing. arch Kornel Kobák – zakladateľ AVK architekti, Pascal Cornips ARCH – partner BCA, Igor Marko MA ARCH ARB – zakladateľ markoandplacemakers. Za investora boli v porote prítomní Juraj Nevolník – výkonný riaditeľ Penta Real Estate Slovensko a Michal Rehák – riaditeľ rezidenčnej sekcie Penta Real Estate Slovensko.

zdroj: Penta Real Estate

Víťazom sa stal návrh z dielne slovenského architektonického štúdia Pantograph. Víťazný návrh pochádza z dielne architektonického ateliéru Pantograph. „Pantograph vyhral vďaka kvalite návrhu, ktorý zohľadňuje miestne danosti a charakter územia, kvalitu bývania v spojení s prírodou či transformáciu a modeláciu objektov do kopca.  Návrh taktiež kladie dôraz na tvorbu mestského prostredia, v rámci ktorého budú mať jednotlivé verejné plochy priame napojenie na verejnú dopravu,“ hovorí Dušan Ševela, Head of Design Development v Penta Real Estate Slovenko.

zdroj: Penta Real Estate
Tri zóny

V rámci projektu je naplánovaný vznik 22 nadzemných objektov s 2 až 13 nadzemnými podlažiami, ktoré budú vložené do terénu. Celková nadzemná podlahová plocha predstavuje takmer 45 tisíc m2.„Územie je kopcovité a takto koncipovaný projekt absolútne rešpektuje terén, čím prináša mnohé užívateľské benefity. Stratégia je typológiu objektov meniť od polohy v svahu.“ vyjadril sa Ševela.

Územie bude rozdelené na tri zóny. Spodná časť bude mať mestskejší charakter, keďže bude sa bude nachádzať v blízkosti napojenia na zrekonštruovanú električkovú radiálu. Nachádzať sa tu okrem bytových priestorov, budú aj obchodné prevádzky. Postupným stúpaním do kopca sa aj výška budov znižuje. Stredová zóna bude mať komunitný charakter čomu bude zodpovedať aj vybavenosť.

zdroj: Penta Real Estate

Posledná tretia zóna je primárne koncipovaná pre rezidenčnú funkciu. „Koncept projektu vychádza z nášho záujmu o dostatok verejného priestoru  s veľkým množstvom zelene, v ktorom sa bude spájať  jedinečná komunitná atmosféra s mestským charakterom bývania v bezprostrednej blízkosti prírody,“ hovorí Marcel Martišek.

Dostupná vybavenosť 

Súčasťou celého projektu budú aj priestory občianskej vybavenosti. Nachádzať sa tu bude škôlka, obchodné priestory a aj parkovacie miesta o o ktoré núdza nebude v počte 1246. Väčšina z týchto parkovacích miest sa bude nachádzať v podzemí. Práve s cieľom maximalizovať množstvo zelene a oddychový zón v rámci celého areálu. Samozrejmosťou budú aj detské či workoutové ihriská.

zdroj: Penta Real Estate

Obyvatelia budú mať k dispozícii okrem viacerých oddychových zón aj priestory pre cyklostátia. Okolie projektu disponuje veľmi dobrou občianskou vybavenosťou či už je to spomínaná električková radiála alebo letné kúpalisko, futbalový štadión či iné športoviská. Veľmi veľkou výhodou je aj rýchle a dostupné pripojenie na diaľnicu.