Športový areál v Petržalke dostal zelenú. V piatok 11.06.2021 župní poslanci na zasadnutí podporili zámer výstavby nového športového areálu na okraji Petržalky.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ho plánuje vybudovať v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH), Spojenou školou na Ostredkovej v Bratislave a Volejbalovým klubom polície Bratislava.

Vzniknúť tu má multifunkčný areál, ktorého súčasťou bude hokejová a plavecká hala, atletický štadión s tribúnou či viaceré workoutové ihriská, verejné priestranstvo, detské ihriská, zázemie pre inline korčuľovanie či plážový volejbal. Príde si tu svoje každý fanúšik športu.

zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

„Ide o veľmi zaujímavý a významný projekt pre kraj, ktorého súčasťou bude viacero moderných športovísk. Chýbať by tam nemal ani atletický štadión, ktorý v meste stále absentuje. Verím, že po dobudovaní sa toto miesto stane jedným z najvýznamnejších v Bratislave a športovci či verejnosť ho budú s radosťou využívať,“ hovorí predseda BSK Juraj Droba.

SMART Škola

Ako sa uvádza v zámere tak hlavným cieľom projektu je vybudovanie moderného kampusu športu a zdravia s prihliadaním a rešpektovaním na princípy SMART školy. SMART škola je vízia školy, ktorá je založená na myšlienke vybudovania modernej školskej infraštruktúry zodpovedajúcej potrebám 21. storočia. Jedná sa o 10 funkcií, ktoré by mala takáto škola plniť. SMART škola by mala byť zelená, digitálna a inkluzívna škola, ktorá spolupracuje so školami na rôznych stupňoch vzdelávania. Mala by byť nie len vzdelávacím centrom ale taktiež športovým, kultúrnym či spoločenským centrom pre záujmovú ale tiež relaxačnú činnosť obce, mesta alebo mestskej časti.

zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
Hokej aj plávanie

Nový areál bude pozostávať z viacerých objektov, ktoré budú navzájom spolupracovať. Novo vzniknutá hokejová hala bude mať k dispozícií dve ľadové plochy spolu s hygienickým či občerstvovacím zázemím. Navrhnutá je aj otvorená strešná terasa s priestorom pre divákov s kapacitou 400 ľudí.

Plavecká hala bude v dotyku s hokejovou halou, kde bude efektívne využité energetické prepojenie systému chladenia a vykurovania s vonkajším prostredím slnečnej terasy a zeleného viacúrovňového valu.

K dispozícií by mal byť aj atletický štadión s tribúnou a tartanovou bežeckou oválnou dráhou. Na nej bude aj doskočisko pre skok do diaľky, sektor pre vrhačské disciplíny, či skok do výšky a skok o tyči. Súčasťou moderného kampusu je aj multifunkčná hala pre loptové športy s kapacitou pre približne 1200-1500 návštevníkov. Nebude chýbať ani plocha pre futbal.

Medzi školou a hokejovou halou je zatiaľ navrhnutý verený priestor s vodným prvkom, terasami a oddychovými zónami. Pri plaveckej hale zase bude umiestnený spomínaný terasovitý val, ktorý bude slúžiť ako verejná oddychová zeleň s umiestnenie zeleného terasovitého valu slúžiaceho ako verejná oddychová zeleň s  workoutovými prvkami či komponentami detských ihrísk. Celý kampus spojí s okolím Bratislavy segregovaná cyklotrasa.

zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
Otvorené pre všetkých

Areál bude určený pre žiakov a pedagógov Spojenej školy; mládežníckym športovcom či širokému spektru športov ako hokej, futbal, atletika, volejbal, hádzaná, basketbal, tenis, plávanie, gymnastika, či zápasenie. Teda športovej profesionálnej i amatérskej verejnosti či obyvateľom i návštevníkom hlavného mesta.

zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Budúci areál moderného športového kampusu sa nachádza v súčasnosti vo veľmi frekventovanej rozvojovej zóne Petržalky, v tesnom dotyku s hraničným územím Maďarska a Rakúska. Je to miesto novovznikajúcej zóny Petržalky – Slnečnice.