Už niekoľko mesiacov jedna z najlepších povojnových realizácii na Slovensku mizne pred zrakmi obyvateľov Bratislavy. Ani napriek snahám a rôznym petíciám sa nepodarilo budovy bratislavského Istropolisu zachrániť. Slovenský fotograf Matej Hakár zaznamenal demoláciu budovy pre platformu Čierne diery.

Dom odborov Istropolis bolo kongresovo kultúrne centrum na Trnavskom mýte v Bratislave. Budove, ktorá bola dostavaná v roku 1981 a ktorej autormi sú Ferninand Konček, Iľja Skoček a Ľubomír Titl definitívne odzvonilo. Nahradiť ju má polyfunkčné komerčno-spoločenské centrum s bývaním, kanceláriami, obchodmi, hotelom a kultúrnou sálou.Demolácia súboru budov na Trnavskom Mýte hneď oproti Novej Tržnici začala už v januári tohto roku. Developer Immocap chce na miesto bývalého Istropolisu postaviť viacúčelový komplex pod názvom Nový Istropolis. Autormi návrhu Nového Istropolisu sú štúdia KCAP a CITYFÖRSTER, ktoré vyhrali medzinárodnú architektonickú súťaž. O demolácii rozsiahleho komplexu, ktorý tvoria 4 navzájom prepojené stavby, sa špekulovalo už niekoľko rokov. Aj napriek tlaku nielen zo strany odbornej verejnosti ale takisto aj širokej laickej verejnosti sa však nepodarilo komplex prehlásiť za kultúrnu pamiatku. Najdôležitejší priestor celého komplexu predstavovala veľká spoločenská sála s nádherným foyer. Foyer, rovnako ako hlavná sála a ďalšie priestory komplexu, bolo navrhnuté ako komplexné autorské dielo vybavené na mieru riešenými prvkami a mobiliárom. Pred demoláciou sa tieto priestory nachádzali v nadštandardne zachovanom pôvodnom stave.  Okrem autentických interiérov je významným počinom aj fasáda budov, ktorú tvorí tkz. kubánsky mramor. Ten celému objektu dodával monumentalitu. Demontáž kamenných obkladov bola prvým krokom celej demolácie. Bolo totiž to rozhodnuté, že mramor bude využitý v rámci Nového Istropolisu. Rovnako by mali byť ponechané aj pôvodné umelecké diela, ktoré sa podarilo zachrániť.

Demolácia stavby bude prebiehať ešte niekoľko mesiacov, realizácia nového komplexu by mala začať koncom budúceho roka.