Sad Janka Kráľa a Tyršovo nábrežie by mali prejsť komplexnejšou obnovou. Za všetkým stoji Metropolitný inštitút Bratislavy.

Metropolitný inštitút Bratislavy začal participatívny proces, ktorého cieľom je zozbierať čo najviac podkladov pre budúcu revitalizáciu Sadu Janka Kráľa ako aj Tyršovho nábrežia. Na základe získaných informácií sa plánuje vypísať na prelome rokov 2021 a 2022 urbanistcko-krajinársko-architektonická súťaž. Tá bude podkladom pre komplexnejšiu obnovu parku. Víťazný návrh by sme mohli očakávať už v priebehu roku 2022.

zdroj: bratislava

Aby očakávaná súťaž priniesla kvalitné podklady pre budúci obnovu parku, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) uskutočňuje počas letných mesiacov participatívne plánovanie s verejnosťou, odborníkmi a ostatnými kľúčovými aktérmi. Zber údajov aktuálne prebieha mapovaním územia a v priebehu leta sú naplánované ďalšie aktivity ako sú okrúhle stoly, pološtrukturované rozhovory, dotazníkový prieskum, anketa v území, vychádzky či cykloklovychádzky.

Späť do histórie

Sad Janka Kráľa, netreba nikomu predstavovať. Je to najstarší verejný park v strednej Európe. Vznikol v rokoch 1774-1776 s myšlienkou vytvoriť prvý park pre širokú verejnosť. Park bol postupne v priebehu rokov upravovaný a jeho dnešná podoba pochádza z roku 1839. Najväčšou rekonštrukciou prešiel park v 70-tych rokoch 20.storočia. Boli odstránené divorastúce  kroviny, čím sa vizuálne park otvoril a  vynikli mohutné stromy tvoriace kostru parku. Ďalší väčší zásah prebehol v roku 2006, kedy pri revitalizácií bolo odstránených vyše 200 chorých drevín, ktoré ohrozovali návštevníkov. Rovnaký počet drevín však bol aj vysadený, pribudli aj nové druhy drevín, ktoré doteraz neboli v parku zastúpené.

zdroj:bratislava

 

Sad okrem krásnej zelene ponúka aj mnoho iného. Typickým prvkom sú oddelené malé priestory kruhovitého tvaru, ktoré sú doplnené o prvky zverokruhu. Najvýznamnejší prvok, ktorý sa tu nachádza je jedinečný záhradný altánok, ktorý bol pôvodne vežou františkánskeho kostola. V strede parku sa nachádza socha samotného Janka Kráľa od akademického sochára Františka Gibalu.

Park ponúka aj rôznorodú druhovú diverzitu. V súčasnej dobe tu rastú exotické druhy ako ginko dvojlaločné, maklura oranžová, metasekvoja čínska a mnoho iného. Medzi najstaršie stromy patria platany javorolisté, ktorých vek sa odhaduje približne na 200 rokov. Sad Janka Kráľa ako 1. verejný park v strednej Európe je chránený v zmysle zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti v kategórii historická zeleň.

Súčasnosť a budúcnosť parku

Sad Janka Kráľa je obľúbená rekreačná lokalita, ktorú využívajú športovci, mnohé rodiny s deťmi, psíčkari, seniori aj mládež kde trávia voľný čas. Do budúcna sa ráta s tým, že toto územie bude slúžiť predovšetkým ako oddychová lokalita s dostatkom kvalitnej zelene.

vizualizácia pomníka Daniela Tupého zdroj: mib

Už v súčasnosti prebiehajú drobné úpravy. V parku sa podarilo opraviť lavičky, pribudli nové kvety a v najbližších týždňoch sa pre ľudí otvoria verejné toalety, ktoré tu dlhodobo chýbali. MIB a hlavné mesto Bratislava v nasledujúcich mesiacoch začnú s realizáciou obnovy okolia pamätníka obetiam extrémizmu na Tyršovom nábreží, ktorý pripomína aj vraždu študenta Daniela Tupého. Mesto pracuje aj na vytvorení oficiálneho parkoviska mimo oddychovej časti nábrežia so 155 parkovacími miestami pre autá a s 10 parkovacími miestami pre motorky