Pešie lávky sú nielen spojnicami častí miest oddelených riekou či diaľnicou, ale aj atraktívne verejné priestory a zaujímavé technické i architektonické diela. Aj Bratislava môže získať takýto verejný priestor s panoramatickým výhľadom na mesto a jeho dominanty vďaka promenádnemu mostu.

V budúcnosti môže spojiť nové časti centra – nábrežné štvrte Nové Lido a Eurovea City – a zavŕšiť premenu na skutočnú metropolu na rieke. Developer J&T Real Estate v spolupráci so Stavebnou fakultou a Fakultou architektúry a dizajnu STU a Katedrou architektonickej tvory VŠVU vyhlásil a už aj vyhodnotil architektonickú súťaž o spomínaný most. Do súťaže   boli zapojení aj študenti z Technickej univerzity v Košiciach a Českého vysokého učení technického v Prahe.

zdroj: JTRE

„Teší nás záujem budúcich architektov a stavebných inžinierov aj o takýto náročný a komplexný typ projektu a chuť v tímoch riešiť dôležité verejné priestory na dunajskom nábreží. Napriek tomu, že pandémia obmedzila vzdelávací proces na univerzitách, študenti odovzdali viacero podnetných a originálnych návrhov. Priniesli rôzne možnosti prístupu ku konštrukcii a dizajnu pešieho mosta a jeho napojenia na námestia nového centra Bratislavy. Súťaž ukázala opodstatnenosť vybudovania promenádneho mosta na Dunaji a je dobrým príspevkom do diskusie o jeho možnej polohe a podobe,“ hovorí výkonný riaditeľ JTRE P. Pelikán.

Do súťaže sa zapojilo celkovo 57 študentov, ktorí tvorili 37 riešiteľských tímov. Študenti sa zúčastnili na online workshope, ktorý viedol projektový tím Nového Lida. Odovzdaných bolo 18 súťažných návrhov, ktoré hodnotila 15-členná odborná porota. Porota bola zložená zo zástupcov mesta, zástupcov vyhlasovateľa a zúčastnených škôl, mestských častí Petržalka, Ružinov a Staré Mesto, architektov, urbanistov a odborníkov na dopravné stavby.

Bolo rozhodnuté

Porota sa po diskusii na dvoch online zasadnutiach rozhodla udeliť tri rovnocenné ocenenia na základe celkového zhodnotenia návrhu. Odráža to rôznorodý prístup študentov k typu konštrukcie mosta a rozdielny spôsob ako pôsobí najmä v kontexte existujúceho verejného priestoru námestia M. R. Štefánika.

„V súťaži sa objavili dva druhy prístupov: veľmi reálny, so zodpovedným statickým riešením a snahou o komplexný architektonicko-inžiniersky návrh a výrazné koncepčné návrhy súvisiace s otázkami, ktoré neboli priamo v zadaní – umiestnenia a typu premostenia ako propeler, neviditeľný most, tunel alebo ostrovy,“ píše sa v hodnotení poroty, ktorá uprednostnila reálne návrhy.

Ocenené návrhy

Najlepšími návrhmi sa stali, návrh č. 7 – Karmen Kovačičová, Martin Ščigulinský, Stavebná fakulta STU, návrh č. 22 – Matouš Pluhař, Ondřej Pecháček, Fakulta architektury, ČVUT Praha, návrh č. 29 – Michal Križo, Fakulta architektúry a dizajnu STU. Postupne si rozoberieme jednotlivé návrhy.

návrh č. 7
zdroj: JTRE návrh č.7 Karmen Kovačičová, Martin Ščigulinský

Visutý most s oceľovou mostovkou a betónovými pylónmi predstavuje staticky klasické riešenie tohto typu nosnej konštrukcie s definovaným pôsobením síl. Most je riešený symetricky v rámci celkovej dĺžky. Návrh kvalitne komunikuje s architektúrou budov na strane Eurovey a potenciálne aj na strane Nového Lida, rešpektuje a dotvára priestor pred sochou M. R. Štefánika a leva, ktoré pylón opticky rámuje. Navrhovaný most je vhodne zasadený do prostredia, s kvalitným riešením napojenia na obe územia a rytmicky sa dopĺňa s existujúcimi bratislavskými mostami.

zdroj: JTRE návrh č.7 Karmen Kovačičová, Martin Ščigulinský
Návrh č. 22

Betónová lávka je riešená ako spojitý štvorkomorový nosník premenlivého prierezu s využitím overenej technológie letmej betonáže. Návrh je „primeraný“ v najlepšom zmysle slova. Primerane kreatívny, primerane zasadený do prostredia, primerane inovátorský, primerane komunikujúci s okolím, primerane jedinečný. Návrh výborne reaguje na fakt, že pešia lávka v tejto polohe vybočuje zo súčasného rytmu bratislavských mostov. Na blízkosť Mosta Apollo a Starého mosta reaguje subtílnosťou, jednoduchosťou a precíznosťou a veľmi dobre tak zapadá do nábrežnej siluety.

zdroj: JTRE návrh: č. 22 Matouš Pluhař, Ondřej Pecháček
Návrh č. 29

Priehradová konštrukcia so štyrmi poliami premenlivej výšky, ktoré nad podperami v toku vytvárajú oblúky. Kvalitný návrh pôsobí zaujímavo vďaka výraznej ale nie mohutnej oceľovej hlavnej časti nosnej konštrukcie a podporuje využitie mosta ako pobytovej oddychovej zóny. Prináša vyvážené realizovateľné riešenie a rešpektuje priestorové pomery okolia sochy M. R. Štefánika na námestí v Eurovei. Subtílna priehradová konštrukcia vhodne dopĺňa siluetu bratislavských mostov.

zdroj: JTRE návrh č. 29 – Michal Križo