V rámci výstavy Expo sa každá krajina snaží jej návštevníkom ukázať to najlepšie, čo ponúka. Tento rok sa viacerí odborníci, novinári a komentátori architektúry zhodujú na pár favoritoch, ktorí sa vyznačujú nielen skvelým architektonickým prevedením ale tiež aj silným konceptom. Jedným z týchto pavilónov je pavilón patriaci Rusku.

Foto: Ilya Ivanov

Celá výstavná plocha sa rozdeľuje do troch tematických okruhov: Príležitosť, Mobilita a Udržateľnosť.  Ruský pavilón sa nachádza v časti Mobility a práve preto sa aj snaží rozvíjať práve túto tému. Architektom pavilónu je architektonické štúdium Speech. Architekt projektu Sergei Tchoban sa rozhodol v samotnom kompozičnom návrhu budovy sprostredkovať myšlienku pohybu ako predpokladu nezastaviteľného progresívneho rozvoja, tvorby a pokroku. Pavilón sa skladá z dvoch častí, architektom nazývanými hemisféry. Tieto hemisféry v tvare kupoly majú stelesňovať obraz planéty Rusko a symbolizujú jeho celistvosť a univerzálnosť.

Foto: Ilya Ivanov

„S naším projektom sme sa rozhodli riešiť niekoľko veľmi dôležitých cieľov. Po prvé, navrhnúť veľkolepý objem, ktorého architektúra by vyjadrovala tému tejto časti výstavy a zároveň by obsahovala asociácie s Ruskom ako veľkou krajinou. Jednou z takýchto asociácií je spôsob, akým malý kupolovitý objem sedí vo vnútri väčšieho: môže to byť moderné a dôrazne dynamické, ale tiež pripomína tradičnú ruskú matriošku. Po druhé, chceli sme návštevníkom poskytnúť čo najpohodlnejšie podmienky nielen pri prezeraní výstavy, ale aj pri čakaní. Priestor pod spodnou kupolou slúži ako pohodlný a priestranný predpriestor, ktorý je dobre chránený pred páliacim slnkom a teplom a je plná rôznych verejných funkcií.“ hovorí architekt projektu Sergei Tchoban

Foto: Ilya Ivanov

Výrazným prvkom je aj fasáda budovy, ktorá sa skladá z množstva prepletených nitkových rúr rôznych farieb, tie majú vyjadrovať myšlienky pohybu, rozvoja významov a poznania, orientáciu na budúcnosť a harmonické spolužitie. Motív línií rôznych farieb má tiež odkazovať na tradíciu ruskej avantgardy. V projekte je použitých 6 farieb, ktoré vďaka nespočetnému množstvu kombinácií na povrchu fasády tvoria veľmi pestrý, neustále meniaci svoj paletový povrch.

 

Pavilón má dokopy 3 hlavné podlažia a 2 medzipodlažia. Nachádzajú sa tu výstavné priestory, kaviarne a reštaurácie a tiež priestory pre obchodné stretnutia. Pavilón je obklopený dekoratívnym bazénom s vodou, ktorý pomáha udržiavať príjemnú mikroklímu okolo budovy a zároveň slúži ako gigantické zrkadlo odrážajúce ruský pavilón.

Foto: Ilya Ivanov