Dňa 8.11 boli vyhlásené výsledky 6.ročníka Českej ceny za architektúru. O cenu sa uchádzalo dokopy 170 realizácii dokončených v uplynulých piatich rokoch. Autormi víťazného návrhu sú Miroslav Pospíšil a Martin Karlík z atelier-r a ich rekonštrukcia paláca hradu Helfštýn.

foto:BoysPlayNice

Autori zvolili koncepciu rešpektujúcu historický objekt a snažili sa v čo možno najväčšej miere zachovať jeho charakter. Konštrukcie, ktoré v rámci návrhu vložili do objektu hradu pracujú s minimálnym zásahom do pôvodného muriva a prepájajú prízemie s novými, doteraz nedostupnými úrovňami objektu. Základnou požiadavkou Olomouckého kraja, ktorý je vlastníkom hradu, bolo zvýšenie bezpečnosti hradného komplexu. Samotnej príprave predchádzalo vytvorenie detailného fotogrametrického modelu z tisícov leteckých snímok.

foto:BoysPlayNice

“Kromě splnění technického programu rekonstrukce jsme chtěli doplnit historickou stavbu současnou architekturou s funkcí užitnou i estetickou” hovoria autori. Ďalším cieľom bolo priblížiť návštevníkom historický vývoj pôvodného renesančného paláca. Autori návrhu pracovali s 3 základnými materiálmi a to s presklennou strechou átria, chodníkmi z lešteného betónu a schodiskami a lávkami z Cortenových plechov. Nové konštrukcie vložili do existujúcich otvorov palácového torza. Vďaka tomu je zrozumiteľné, ktoré časti stavby sú pôvodné a ktoré nové. Výsledkom je aj priblíženie súčasnej architektúry širokej verejnosti.

foto:BoysPlayNice

Celý proces rekonštrukcie prebiehal s rešpektom k historickému objektu a snahou o zachovanie jeho charakteru. V hradnom paláci vznikla nová prehliadková trasa. Umožňuje poznávať históriu stavby paláca a vďaka novým vyhliadkam v úrovniach pôvodných stropov, hradieb a strechy tiež krajinu v okolí hradu.

foto:BoysPlayNice

Porota Českej ceny za architektúru sa k víťaznému návrhu vyjadrila nasledovne:  „Kromě formální a technické kvality se vynikající architektonické práce vyznačují tím, že jsou schopny žít v historii, vytvářet nové příběhy ve vztahu ke společnosti a místům, jinými slovy, že jsou vitální. Tyto aspekty lze ocenit pouze prostřednictvím trpělivého procesu poznávání.“. Ďalej sa tiež vyjadrili, že udelenie ceny pre dielo rekonštrukcie paláca hradu Helfštýn bolo jednomyselné. Projekt bol podľa poroty ocenený nielen pre svoje neprehliadnuteľné kvality, ale tiež preto, že reprezentuje pestré úlohy architektúry a všetkých s ňou súvisiacích disciplín, ktoré sa v návrhu stretávajú a predstavujú špičkovú architektúru Českej republiky.