Ďalšie z diel nominované na najprestížnejšie architektonické ocenenie na európskom kontinente sa nachádza u našich južných susedov. Na sídlisku Vizafogó v 13. obvode Budapešti sa nachádza materská škola, ktorá si prešla zaujímavou modernizáciou. Autormi tohto počinu sú architekti Csaba Nagy, Károly Pólus, Ágnes Tőrös.

Objekty škôl a škôlok sa v poslednej dobe tešia veľkej pozornosti. Nielen samotný rodičia volajú po skvalitnení priestor, ktoré slúžia na vzdelávanie detí. Táto tendencia sa prejavila aj v niekoľkých oceneniach či nomináciach (jednak v nomináciách na EU Mies Award 2022 ale tiež napríklad aj v slovenskom CE ZA AR-ovi). Pozrime sa teda na ďalší veľmi vydarený počin v tejto oblasti.

V 80. rokoch 20. storočia sa začala prvá fáza výstavby sídliska Vizafogó. Pôvodne nízkopodlažné obytné budovy boli nahradené prefabrikovanými 10 poschodovými obytnými domami. Vzniklo tak dokopy 2684 bytov. Samozrejme bolo potrebné vytvoriť aj obchodné jednotky, ambulanciu, jasle a materskú školu. Pôvodná typová škôlka s kapacitou 200 detí aj po takmer štyridsiatich rokoch slúžila pôvodnému účelu.Miestne zastupiteľstvo rozhodlo v roku 2018 o modernizácii a rozšírení objektu v jednom zo zelených vnútroblokov sídliska, izolovaného od okolitej dopravy. Dôvodom pre toto rozhodnutie bolo hlavne zvýšenie kapacity samotnej škôlky ale taktiež aj skvalitnenie prostredia pre výučbu a rozšírenie lokalitného programu o otvorené herne a ďalšie priestory. Investor so zadaním oslovil architekta Csabu Nagya a jeho ateliér Archikon. Skúsený budapeštiansky kolektív v úzkej spolupráci s pedagogickými pracovníkmi materskej školy vypracoval koncept jej prestavby a rozšírenia. Dôležitým architektonickým zámerom bolo podľa slov autorov zjemnenie formy prefabrikovanej stavby a jej výrazné otvorenie do zelene vnútrobloku. Polotransparentný plášť tvorený dreveným latovaním zjemňuje siluetu objektu, prepojeného so zeleňou vnútrobloku.  Na nevyhnutné zlepšenie fyzikálnych parametrov obvodového plášťa, nadviazalo otvorenie a sprehľadnenie dispozície (v miere ktorú umožnil konštrukčný systém) a v neposlednom rade rozšírenie herných priestorov do krytého exteriéru. Zaujímavým prvkom návrhu je napríklad aj dvojpodlažná drevená terasa je šmýkačka, ktorá prepája jej výškové úrovne. Čo sa týka interiéru materskej školy architekti zvolili kombináciu bielej farby, ktorou priestor presvetľujú a dreva, ktorým interiér „oteplia“. Rovnako sú drevené aj okná a dvere. Okrem toho vzniklo niekoľko silne výrazových prvkov ako napríklad lezecká stena.