28. apríla bola udelená cena ARCH 2022. Ocenenie sa každoročne udeľuje za výnimočnú architektúru. Tento rok sa víťazmi stali Benjamín Brádňanský a Vít Halada z ateliéru N/A s rodinným domom „Dom 10 plošín“ v obci Jarovce. Dielo bolo vybrané z 9 nominácii, ktoré vybrala odborná porota spolu s redakňou radou časopisu ARCH.

Cena ARCH je cenou časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre. Ustanovil ju v roku 1998 zakladateľ časopisu ARCH architekt Martin Mašek v spolupráci so šéfredaktorkou Henrietou Moravčíkovou a členmi a členkami redakčnej rady s úmyslom vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architektonickej scény. Cena sa udeľuje každoročne architektonickému dielu, ktoré medzinárodná porota (v ktorej sa striedajú renomovaní kritici a kritičky architektúry) uzná za najvýraznejší architektonický čin reflektovaný v uplynulom období na stránkach časopisu ARCH. Slovami autorov o diele: „Dom 10plošín je ďalším zo série objektov v ktorých hľadáme a testujeme stratégiu, ako vytvoriť nielen dom, ale aj komplementárnu krajinu pripojenú na prostredie, parcely a záhradu. Miestne podmienky sú skromné a limitované umiestnením domu na hrane kobercovej zástavby a veľkokapacitne obhospodarovanej poľnohospodárskej produkčnej plochy. Zámerom bolo maximalizovať spojenie obydlia so záhradou a pracovať v interiéri nie len s utilitárnym a architektonickým priestorom, ale pokúsiť sa vytvoriť dramatickú krajinu, takú ako ju poznáme z malieb, kde sú v rôznych plánoch za sebou radené diferencované prostredia.“Víťazné dielo zaujalo porotu odvážnym vstupom do intelektuálneho diskurzu architektúry, ktorý je absolútne univerzálny. Odkazy na archetypy architektúry možno vnímať ako príjemnú hru s architektúrou ako takou. Na druhej strane, celá hra vytvára rozhodne dobre fungujúce životné prostredie, v ktorom vzťahy medzi budovou a jej okolím, ako aj vzťahy v samotnej budove fungujú. Prináša mnohorakosť, ktorá neruší, ale obohacuje. Napriek konvenčnej typológii a zjavným výzvam, ktorým čelí v súčasnosti suburbánna výstavba rodinných domov, predviedla stavba najambicióznejšiu a najprepracovanejšiu priestorovú artikuláciu svojho programu.