Insola je plávajúci priestor pre umenie, hudbu a predstavenia v centre Berlína . Táto modrá mestská inštalácia je flexibilná platforma. Možno ju premeniť z umeleckej galérie na pohyblivé hudobné miesto, štúdio jogy alebo pódium so živým vystúpením. Cieľom tohto projektu je vytvoriť nové mestské interakcie medzi umelcami a ľuďmi s otvorenou mysľou, čím sa v meste udrží živá kultúrna scéna.

Týmto nezvyčajným počinom reagovali jej autori Federico Forestiero a Fiete Wulff predovšetkým na trpkú realitu spojenú s nedostatkom kreatívnych priestorov v nemeckom meste Berlín. Kultúra sa vytráca a džentrifikácia ju vytlačila na okraje mesta. Cieľom Insoly je obnoviť kultúrne aktivity v rámci hraníc mesta. Tento projekt je vyhlásením za opätovné privlastnenie mestských priestorov proti difúznemu procesu džentrifikácie, ktorý sa odohráva v Berlíne.Insola je plošina s rozlohou 12 m2 (3×4) a výškou 7 m. Prostredníctvom zvolených materiálov sme navrhli flexibilný priestor, ktorý je možné prispôsobiť rôznym príležitostiam a udalostiam. Konštrukcia je rozdelená na tri hlavné časti: plávajúci dok, hlavný konštrukčný rám a drevená paluba. Plávajúci dok je zostavený z plastových pontónov s garanciou životnosti minimálne 20 rokov.“ hovoria architekti.Hlavný rám je kombináciou hliníkových dutých rúr a spojok pôvodne vyrobených pre lešenia. Keďže ide o jednoduchý systém, štruktúru možno rýchlo niekoľkokrát prekonfigurovať podľa rôznych potrieb. Drevená paluba je vyrobená z 15 mm tlakovo upravených modrých panelov na sérii drevených trámov štvorcového prierezu. Všetky upevňovacie prvky a kovanie sú pozinkované alebo nerezové, aby odolávali poveternostným vplyvom a neustálemu kontaktu s vodou. Aby sme posilnili myšlienku komunitného priestoru, zhromaždili sme miestnych a cudzincov, aby pomohli počas fázy výstavby.Priestor je navrhnutý ako modrý rámec poskytujúci flexibilný architektonický artefakt, ktorý prispôsobuje svoju štruktúru rôznym udalostiam. Okrem toho je možné Insolu premiestniť na rôzne miesta, čo z nej robí pohyblivú mestskú inštaláciu. Myšlienkou bolo vytvoriť orientačný bod, ktorý je rozpoznateľný z diaľky, ale stále splýva s vodou a oblohou.