Vo ferbruári tohto roku vyhlásilo Krajské múzeum v Prešove architektonickú súťaž návrhov na modernizáciu priestorov samotného múzea. Cieľom súťaže bolo prinavrátiť areálu a historickým budovám dobové priestorové usporiadanie a charakter, ktoré by korešpondovali s dobou vzniku domov a výstavbou nových priestorov (objektov pozdĺž Slovenskej ulice). Víťazný návrh pochádza z pera prešovského ateliéru zerozero s.r.o.

Ako architekti sami opísali v jednom zo súťažných panelov urbanistické riešenie navrhovaného komplexu vychádza z rešpektovania existujúcich vzťahov v území, rešpektovania pôvodnej štruktúry, cirkulácie v nej prostredníctvom systému prejazdov a nádvorí. „Návrh dodržal základné požiadavky na hmotové riešenie objektu a členenie fasády. Najlepším spôsobom rieši funkčné využitie parteru s prepojením na staršie objekty a dobre narába s vonkajšími priestormi múzea, ktoré diferencuje na rôzne priestory a zároveň umožňuje ich rôzne využitie.“ znel komentár odbornej poroty.

V rámci víťazného návrhu architekti predstavili systém objektov a nádvorí. Návrh obsahuje 3 nádvoria, ktoré majú slúžiť jednak na stretávanie, oddych ale takisto aj ako plnohodnotné exteriérové výstavné dvorany. Hlavné nádvorie medzi historickým meštianskymi domami a výstavnou halou je dominantný spoločenský a pobytový priestor tvorený nielen lavičkami ale tiež aj vodným prvkom, ktorý odkazuje na záhrady renesančných a barokových palácov.  „Nové nádvorie“ je protipólom hlavného nádvoria. Je to dláždený priestor s možnosťou expanzie aktivít z novej budovy aj pôvodných objektov. Tretie tkz. staré nádvorie bude vďaka prevádzke kaviarne miestom stretnutí a relaxu.

Vďaka víťaznému návrhu vznikne aj nový objekt múzea lokalizovaný v Slovenskej ulici. Prevažne transparentný parter zviditeľňujúci priestranný foyer je prelomený prejazdom, ktorý pokračuje  ako komunikačná os cez sériu verejných priestorov až k Rákocziho domu. V podzemných podlažiach objektu je situovaný parking a technické zabezpečenie.

Výstavné priestory samotného múzea sa nachádzajú jednak v historických budovách ( kde sú výraznými prvkami hlavne klenuté stropy) a jednak na 2. podlaží nového objektu.