Drobná architektúra modulárneho charakteru je vo svete už celkom zaužívaným pojmom. Oživenie verejného priestoru, prínos drobných funkcií do miest, jednoduchý transport či transformácia na rôzne využitia. To všetko sú prínosy modulárnych systémov drobnej architektúry a hlavné dôvody toho, prečo vznikla takáto architektúra aj u nás na Slovensku.

Autormi a tiež aj zhotoviteľmi stavby je ateliér HAUS a Dielňa HAUS. Letný pavilón vznikol v rámci rozšírenia aktivít z podchodu Nástupišťa 1 – 12 (podľa ktorého aj nesie pomenovanie Pavilón N1-12) do  verejného priestoru pešej zóny. Zastavaná plocha je necelých 6m2 a investičné náklady na pavilón boli približne 15 000€.Pavilón N 1-12 slúži na prezentáciu súčasného umenia, so zameraním na hudbu, vizuálne umenie a vzdelávacie aktivity. Priestor mení tvar podľa aktuálnej funkcie. Keď je pavilón otvorený vytvára 10m dlhú stenu, ak je zavretý slúži ako window gallery. Možnosť nahliadnuť do aktuálnej inštalácie aj bez prítomnosti prevádzkovateľov umožňuje priehľadná čelná fasáda. V otvorenom stave slúži aj ako pódium pre koncerty a diskusie. Rôzne polohy panelov nechávajú priestor pre umelecké inštalácie.Jednoduchá rámová drevená konštrukcia je vytvorená z vrstvenej preglejky. Konštrukciu spájajú podporné oceľové prvky a zámočnícke diely vyrábané na mieru. Na troch stenách pavilónu je použitý polotransparentný dutinkový polykarbonát, čelná stena je transparentná. Vďaka rozmeru a konštrukcii pavilónu je jednoduché ho presunúť. Vďaka tomu bol Pavilón N 1-12 súčasťou festivalu Pohoda, podujatia Biela Noc v Košiciach a plánuje sa aj jeho budúci presun na iné podujatia.