Vzhľadom na neustále rastúce ceny elektriny a klesajúce náklady na fotovoltické moduly môže byť  váš vlastný fotovoltaický systém ziskovejší ako kedykoľvek predtým. Okrem možnosti ušetriť náklady na elektrinu a pomôcť chrániť životné prostredie, existujú aj ďalšie výhody, prečo by ste mali do tohto riešenia čím skôr investovať.

Náklady na elektrinu znížite na pár centov za kilowatthodinu. Zabezpečíte si dlhodobé výnosy  vďaka atraktívnym výkupným cenám. Profesionálnou inštaláciou fotovoltiky chránite životné prostredie pomocou samostatne vyrobenej zelenej elektriny. Osamostatníte sa od rastúcich cien elektriny.

Znížte svoje náklady na elektrinu

Kilowatthodina elektriny v súčasnosti stojí  nemalé peniaze. Elektrina zo strešného fotovoltaického systému sa dá vyrobiť za oveľa menej. To znamená, že ušetríte za každú spotrebovanú kilowatthodinu.

Ak investujete do kvalitnej fotovoltiky, vaše ročné náklady na elektrinu určite výrazne klesnú. Ak je systém kombinovaný so systémom skladovania elektriny, úspory sa ešte zvýšia. So zásobníkom energie môžete využívať vlastnú solárnu energiu, aj keď nesvieti slnko, čím sa ešte viac zníži množstvo energie odoberanej zo siete.

Zabezpečíte si dlhodobú návratnosť

Fotovoltika je jednou z najbezpečnejších foriem investície. Dôvodom je pravidelný a bezpečný výnos z vašej investície. Na jednej strane výkupná tarifa garantovaná na 20 rokov zabezpečuje prevádzkovateľom sústav fixný príjem. Vzhľadom na trend stúpajúcich cien elektriny zarábate nielen na výkupnej tarife, ale predovšetkým na maximálnej vlastnej spotrebe .

Ochránite životné prostredie

Pre mnohých prevádzkovateľov sústav je aktivizácia a ochrana životného prostredia ďalším dôvodom, prečo sa rozhodnú pre fotovoltiku. Fotovoltické systémy čerpajú energiu zo slnka a premieňajú ju priamo na elektrickú energiu. Na rozdiel od konvenčných elektrární, ako je napríklad uhoľná elektráreň, nevypúšťajú žiadny CO2 ovplyvňujúci klímu, a preto sú 100 % klimaticky neutrálne.

Stanete sa nezávislými od dodávateľov energie

Na Slovensku dominujú energetickému sektoru predovšetkým veľké energetické spoločnosti. Vzhľadom na liberalizáciu trhu s elektrinou sa ale spotrebitelia už môžu sami rozhodnúť, od ktorého dodávateľa energie chcú elektrinu nakupovať, závislosť však pretrváva. Pretože komunálne spoločnosti a dodávatelia elektriny získavajú elektrinu aj z uhoľných elektrární, v dôsledku toho ste potom stále vystavení nepredvídateľným zmenám cien elektriny na burze elektriny. Inštaláciou fotovoltiky to môžete všetko zmeniť.