Pitná voda je dnes veľmi vzácny zdroj, ktorého je čoraz menej. Plytvať ním na pranie a údržbu domácnosti či pozemku preto nemá zmysel. Zasahuje to nielen do našich účtov v banke, ale aj stavu prírody. Využiť naopak na všetky nielen údržbové práce môžete vodu z oblohy.

V priemere u nás spadne 700 mm zrážok na meter štvorcový za rok. Inak povedané, priemerná plocha strechy o veľkosti 100 metrov štvorcových dokáže „zozbierať“ 70 000 litrov vody ročne. To je približne 1,5 krát viac, ako je ročná spotreba pitnej vody štvorčlennej rodiny.

Štvorčlenná rodina spotrebuje denne 508 litrov pitnej vody – no na pitie a varenie z toho len 12 litrov! Popri osobnej hygiene je najväčším žrútom vody, ktorá potom končí vo veľkých septikoch, práve domácnosť. Zberom dažďovej vody to môžete zmeniť.

Vyššia čistiaca sila dažďovej

Z využívania dažďovej vody profituje každá domácnosť, každá obec a prirodzený kolobeh vody. V mnohých nových rozvojových oblastiach je dnes zber dažďovej vody dokonca bežný. Obec tým šetrí potrebu rozširovania čističky odpadových vôd a kanalizácie.

Dažďová voda má vyššiu čistiacu silu ako voda z vodovodu, pretože neobsahuje vápnik. Chráni tak vašu práčku a šetrí pracie a čistiace prostriedky i bielizeň. Ťažiť z jej účinkov môžu aj rastliny na záhrade alebo v interiéri, pretože ani im silný obsah vápnika v pitnej a chemicky upravenej vode moc nevyhovuje.

Aktívna ochrana pitnej vody

Všetci veľmi dobre vieme, že svetová populácia rastie, ale zásoby vody nie. Podľa odhadov odborníkov bude mať do roku 2050 tretina všetkých ľudí nedostatok vody. Zberom tej z oblohy, na ktorú môžete využiť špeciálne nádrže na dažďovú vodu, by sa mohol tento problém z časti postupne vyriešiť.

V našich zemepisných šírkach zníženie spotreby pitnej vody pomáha predchádzať povodniam a nadmerným nákladom na vodu.

Zvýšenie hladiny podzemnej vody

Zberom dažďovej a úsporou pitnej vody sa dajú zvýšiť aj zásoby podzemnej vody. Vďaka čomu príroda a poľnohospodárstvo lepšie prežívajú obdobia sucha.

Klesá aj riziko dnes veľmi častého zaplavenia, keď sú všetky dostupné povrchy utesnené. Dažďová voda nie je zberom vypúšťaná do kanalizácie a následne do potokov a kanálov, ktoré sa pri silných dažďoch prelievajú.

Skúste to zmeniť so zbernou nádobou a ušetríte nielen financie, ale aj prírodu a svoj majetok.