Táto revitalizácia je skvelým príkladom toho, ako pristupovať k úprave verejného priestoru v rezidenčných štvrtiach v okrajovejších častiach miest. Križovatka ulíc Za farou a Kataríny Brúderovej v mestskej časti Vajnory nepripomína funkčný verejný priestor. Studňa uprostred križovatky pôsobí ako bariéra, voľné asfaltové plochy tiež nemajú funkčné využitie. Architekti ukázali ako tento priestor zatraktívnia.

Projekt vznikol v rámci programu obnovy verejných priestorov Bratislavy Živé miesta. Výber lokality MIB konzultoval s mestskou časťou a hlavným mestom. Cieľom projektu je vytvoriť atraktívny bezpečný verejný priestor, ktorý bude slúžiť na stretávanie sa a pobyt obyvateľov. Návrh vypracovali architekti z ateliérov Átrium architekti, ARZ, Livinark a DOXA. Vďaka projektu sa zvýši bezpečnosť pre peších, pribudne nová zeleň, vzniknú zelené ostrovčeky a mobiliár a pribudne aj dažďová záhrada, čo prispeje k lepšiemu hospodáreniu s vodou. Budúca revitalizácia počíta s vytvorením pešej zóny so zachovaním dopravnej obsluhy k domovom obyvateľov. Vďaka výsadbe stromov sa zvýši bezpečnosť pre chodcov aj cyklistov a okolo studne vznikne kvalitný verejný priestor pre stretávanie sa.„Na ulici dnes chýba zeleň, tieň a dôvod na tomto mieste pobudnúť. V našom návrhu prinášame riešenie, ako tento verejný priestor sceliť a zatraktívniť, aby v ňom radi trávili čas všetky vekové kategórie. Prioritou zadania je bezpečnosť chodca, spomalenie automobilovej dopravy, vytvorenie jednoliateho bezbariérového verejného priestoru s hojdačkou a lavičkami pre miestnych.“ priblížili zámer na revitalizáciu ulice architekt Ondrej Jurčo z ateliéru DOXA.

„Celý projekt je dobrou ukážkou spolupráce hlavného mesta, mestskej časti a architektov. Návrh na obnovu tejto ulice prináša úplne nový pohľad na využitie verejných priestorov v rezidenčných štvrtiach mimo centra. Stačí niekoľko zásahov a aj obyčajná ulica sa dokáže zmeniť na miesto, kde budú ľudia radi tráviť svoj voľný čas, tak ako pri svojom dome so záhradou,“ dodal Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov na MIB-e.

Do konca tohto roka architekti dopracujú projektovú dokumentáciu a samotná realizácia sa začne najskôr na budúci rok. Predpokladaný rozpočet na revitalizáciu ulice je okolo 320-tisíc eur bez DPH, financie budú pochádzať z rozpočtu hlavného mesta. Rekonštrukcia ulice Kataríny Brúderovej je súčasťou Programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave.