V dobe covid pandémie obyvatelia miest čoraz viac vyhľadávajú možnosti ako tráviť svoj voľný čas mimo ulíc miest. Výnimkou nie je ani hlavné mesto Bratislava. Mestské lesy v našom hlavnom meste zažívajú veľký boom. Na prelome októbra a novembra v nich pribudla nová atrakcia, ktorá pritiahne záujem ľudí- pozorovateľňa zvierat Vydrica. 

Malý nenápadný drevený objekt vznikol v údolií Vydrica s jedinečným vodným prostredí v Malých Karpatoch. Na tomto mieste je možné pozorovať divú zver ako napríklad daniele, muflóny, diviaky, líšky či bažanty a to aj cez deň. Nová pozorovateľňa pribudla na trase medzi Račou a Mariankou v takzvanej zóne pokoja. V tejto časti neprebieha žiadna ťažba dreva. Takisto je z tohto miesta úžasný výhľad na pohorie Malých Karpát. V budúcnosti by sa oblasť mala stať súčasťou prírodnej rezervácie Pramene Vydrice.

Pozorovateľňa má približne 13 m2 a umožňuje posedenie menšej skupinke ľudí. Ako hovorí Matej Dobšovič, riaditeľ organizácie Mestské lesy v Bratislave: „Nenápadná vyhliadka, citlivo zasadená do prostredia, dáva návštevníkom možnosť vychutnať si v pokoji výhľad na lesopark a zároveň pozorovať nielen zvieratá, ale aj postupnú premenu lesa po vetrovej kalamite na prirodzený les.“

 

Autormi dizajnu sú architekti z Office 110, ktorý okrem samotnej pozorovateľne navrhli aj obnovu starej horárne na Peknej ceste. Cieľom bolo vytvoriť nenápadný objekt, zasadený do jedinečného prírodného prostredia s ohľadom na minimum finančných prostriedkov.  „Zdvíhajúca sa lávka privedie návštevníka k vertikálnej škáre vstupu, následnej sa mu otvorí priestor terasovitého Plató, umožňujúci rôzne scenáre sedenia.“ vysvetľuje architekt Martin Hormann. Dôležitou podmienkou pre návrh vyhliadky bola jednoduchosť realizácie, bezúdržbovosť a použitie materiálov blízkych prírodnému prostrediu. Celý objekt je postavený z červených smrekov (smrekovca), ktoré boli opracované na potrebné hranoly a osadené na oceľových vrutoch.

foto: Marek Velček

Vydrica je jedným z objektov, ktoré vznikli v rámci iniciatívy Živé miesta. Táto iniciatíva sa snaží zlepšovať a obnovovať verejné priestory v Bratislave a prilákať na dané miesta viac návštevníkov.