Rusovce sú najväčšou z trojice mestských častí vidieckeho charakteru južne od bratislavskej mestskej časti Petržalka. Už čoskoro by sa mala ich severná časť rozšíriť. Ako to bude podľa dostupných informácií vyzerať?

Rusovce – Sever

Mestská časť vyhodnotila dopyt po bývaní správne a včas sa rozhodla pre vypracovanie Územného plánu zóny Rusovce – Sever, teda veľmi podrobnej dokumentácie, ktorá konkrétne stanovuje podmienky a limity rozvoja lokality. To všetko zabezpečí stav, že tam nebudú chýbať chodníky, logická štruktúra ulíc či priestor pre občiansku vybavenosť. „Podľa územného plánu hl. mesta SR Bratislava 2007 ide o rozvojové územie, určené na málopodlažnú zástavbu obytného územia, na zmiešané územie bývania a občianskej vybavenosti, občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu a na šport,“ uvádza sa na oficiálnych stránkach mestskej časti.

Komplexný urbanistický návrh zóny Rusovce – Sever, zdroj: Mestská časť Bratislava – Rusovce

Jasné stanovené pravidlá predurčujú, že investory môžu predkladať projekty, ktoré budú rýchlejšie povolené a zároveň na vyššej kvalitatívnej úrovni, ak dodržia schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu. Tá, okrem iného, obsahuje napríklad detaily typu pevne stanovené výšky oplotení.

Cechvala Architects

Spracovateľom dokumentácie je uznávaný architekt Tomáš Čechvala. Jeho kancelária sa vyznačuje veľmi solídnymi návrhmi a realizáciami na vysokej úrovni. „Vízia Cechvala Architects je založená na rešpektovaní uličných čiar, vytvorení pokojných ulíc so zeleňou a s komunitnými priestormi predzáhradok, dobrej architektúre so spoločnými princípmi či silnej prítomnosti zelene. Ide o akýsi medzičlánok medzi tradičnými slovenskými predmestskými ulicami a holandskou praxou upokojených ulíc, tzv. woonerfs, čo je koncept, ktorý je potrebné v našej krajine rozšíriť,“ približuje portál Yimba.sk.


TIP: Sledujte nás aj na našom Facebooku.


Ak je cieľom vytvoriť v Rusovciach štvrť, ktorá bude na vysokej úrovni, je spojenie dobrých architektov a výstavby rodinných domov na kľúč ideálnou voľbou. Bližšie informácie ohľadom developmentu zatiaľ nie sú známe. Hneď ako budú k dispozícii novinky rozšírenia severnej časti Rusoviec, určite sa o nich dočítate v niektorom z našich ďalších článkov. 

Zdroj: yimba.sk, zdroj fotografií: Cechvala Architects