6 víťazných architektonických tímov bude spolupracovať na vytvorení nových verejných priestorov v Bratislave. 218 metrov dlhé a 20 metrov široké Plató pre peších budú ohraničovať mestské hradby a Židovská ulica. Plató na Staromestskej ulici vzišlo z programu Živé miesta a prinesie mestskému priestoru novú zeleň, oddychové priestranstvá či ihriská pre deti.

Mesto Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy prichádzajú so zámerom vybudovať nad Staromestskou ulicou Plató s pobytovou a rekreačnou funkciou. Plató je súčasťou väčšej vízie obnovenia vnútorného mestského okruhu pre peších. Takzvaný bratislavský ring má ohraničovať Plató, Rybné námestie, Hviezdoslavovo námestie a Námestie SNP, ktoré sa v nasledujúcich rokoch zrevitalizuje v rámci projektu Živé námestie.Jeden z najrušnejších dopravných koridorov v centre hlavného mesta sa tak zmení na moderný park. Tento krok nielenže prinesie nové miesta na stretávanie sa či oddych ale výrazným spôsobom prispeje k zníženiu hlučnosti v priľahlej lokalite. Návrh tiež prináša viaceré inovatívne klimatické riešenia, ktoré pomôžu v letných mesiacoch znížiť teplotu v tomto území aj o niekoľko stupňov.„Predstavujeme návrh, ktorý považujeme za najlepšie možné riešenie pre túto lokalitu. Hlavným cieľom je prinavrátiť atmosféru pôvodných vymiznutých ulíc mesta, kde sa ľudia vo voľnom čase stretávali, čo zmenilo vybudovanie rušnej komunikácie. Hradný kopec sa tak po pol storočí nanovo prepojí s historickým centrom a do lokality s dominujúcim dopravným koridorom vrátime život. Navyše nás teší, že návrh pochválil na nedávnom stretnutí aj špičkový dánsky architekt Jan Gehl, ktorý sa dlhé roky venuje verejným priestorom.“ povedal Matúš Vallo, primátor hlavného mesta.V rámci návrhu sa plánuje zasadiť veľa novej zelene ako napríklad 23 vzrastlých stromov, lipy, brest či agát, a 40 viackmenných druhov stromov a kríkov. V parku na Plató nájde svoje miesto aj približne 30 bratislavských lavičiek, pribudne aj zóna s možnosťou rozložiť v letných mesiacoch mobiliár Sadni si! lehátka, ale aj ihriská pre deti či workoutové preliezky pre dospelých.Momentálne sa dokončila architektonická štúdia a bude sa pokračovať vo vypracovávaní časti projektovej dokumentácie. Aktuálne sa tiež hľadajú alternatívne finančné zdroje na spolufinancovanie tohto projektu, napríklad z plánu obnovy či od donorov. Odhadované náklady na celú výstavbu sú približne 18 miliónov eur.