Bratislava otvorila Prüger- Wallnerovu záhradu. Tento zelený priestor sa hlavnému mestu Bratislava podarilo oživiť a aktuálne ho ďalej upravuje aj v spolupráci s Nadáciou VÚB banka, ktorá sa už dlhodobo venuje témam ako je životné prostredie.

Povedzme si najprv niečo o minulosti tohto miesta. Záhrada vznikla na konci 19. keď si rodina Prüger-Wallnerovcov postavila vilu na severnom konci Havlíčkovej ulice, kde stojí dodnes. Heinrich Prüger, majiteľ záhrady bol svetoznámym hotelovým manažérom. Napriek svojej sláve po celom svete, žil na Slovensku, kde ho málokto pozná.

Členitý terén záhrady upravili v okolí vily ako okrasnú záhradu a zvyšná časť pozemku slúžila ako úžitková záhrada. Po 2. svetovej vojne odišli do Anglicka, kde žijú dodnes a záhrada začala postupne po ich odchode pustnúť. Okrasná časť zanikla kvôli výstavbe domov takmer celá a úžitková časť bola rozparcelovaná na menšie časti, ktoré sa využívali ako záhradky. Z pôvodných úprav sa nezachovalo skoro nič okrem zopár mohutných stromov, zvyškoch schodiska, skleníkov a budovy kotolne.

zdroj: bratislava.sk
Súčasný stav

Záhrada bola vystavená na pospas osudu na niekoľko desaťročí, čo sa podpísalo na jej vzhľade a kondícii. Mesto sa snaží toto spustnuté a zanedbané miesto postupne revitalizovať.

Areál Prϋger-Wallnerovej záhrady znovu ožíva ako modelový príklad jedinečnej prírodnej záhrady s mokraďou, jeho súčasťou je aj časť pre komunitnú záhradu. Už teraz je tento areál príjemným priestorom na oddych, či túlanie sa chodníčkami a objavovanie mokradí tejto jedinečnej prírodnej záhrady.

Časť záhrady už je otvorená pre verejnosť ale nie je to jej konečná podoba. Aktuálne sa tu nachádzajú hracie prvky pre deti, prírodný mobiliár, mostíky po ktorých môžete spoznávať mokrade, drevené chodníčky, informačné tabule, ktoré poukazujú nie len na históriu záhrady ale slúžia aj na edukáciu návštevníkov o rastlinách a živočíchoch. Záhrada bude obnovená v duchu konceptu udržateľnosti.

Domček, ktorý sa v záhrade nachádza, bude po revitalizácii slúžiť ako komunitné centrum najmä pre deti, školákov a rôzne školské či mimoškolské aktivity. V jednom zo skleníkov má vzniknúť priestor na odpočinok a vo zvyšných by mala byť možnosť pestovať drobné ovocie a zeleninu. Všetky nové prvky by mali byť pre verejnosť sprístupnené do jesene tohto roka 2021. Už teraz sa tam však môžete vybrať na výlet s deťmi.