Nedávno bola dokončená revitalizácia Trnavského mýta v Bratislave. MIB v rámci projektu Živé miesta, pripravil nový priestor pre okoloidúcich a ľudí čakajúcich na MHD.

Trnavské mýto je jeden z najfrekventovanejších prestupných uzlov v meste, napriek tomu, že pred 4 rokmi sa táto plocha rekonštruovala nepriniesla žiadne zmeny k lepšiemu. Najmä počas horúcich letných dní sa človek nemá kde ukryť pred slnečnými lúčmi, chýba tu tieň.

MIB v spolupráci s hlavným mestom prišli s výborným riešením ako oživiť tento priestor. V priestore pred tržnicou tak vzniklo príjemné miesto na sedenie v tieni. Súčasťou je kvalitná dlažba s lavičkami okolo. Vysadených bolo 5 veľkých 12 metrov vysokých platanov, ktoré majú obvod kmeňa 80-100 cm. Po zazelenaní tieto veľké jedince tak ihneď poskytnú tieň a výrazne zmenia atmosféru tohto miesta. Nebude potrebné čakať niekoľko rokov na dorastenie menších stromov, aké sa bežne v meste sadia.

zrdoj: mib.sk

Vychádzalo sa zo zásad Manuálu verejných priestorov Bratislavy a pripravovaného manuálu zelene a tvorby povrchov. Bolo potrebné nájsť riešenie ako stromy zasadiť. Nepriaznivý vplyv na korene stromov je zapríčinený nekoncepčnou úpravou verených priestorov a tvorbou inžinierskych sietí. Stromy tým pádom nemajú kam rásť a rozvíjať sa a ich životnosť je výrazne kratšia. Práve preto stromy na Trnavskom mýte boli zasadené do vopred pripravenej združenej výsadbovej jamy.

Koreňový priestor medzi jednotlivými stromami bol vyplnený komorovým systémom (prekoreňovacie bunky), ktorý zabezpečí veľmi dobré a vhodné podmienky pre stromy na danom mieste. Systém vetrania a zavlažovania v prekoreniteľných bunkách zabezpečujú koreňom vodu ale aj vzduch pre ich rast a aj napriek inštalácii nepriepustného povrchu nad týmito bunkami.

Vybraný dlhoveký druh stromu Platanus x acerifolia je odolný aj voči vyšším teplotám a klimatických zmenám. Vďaka svojej mohutnosti a rýchlemu rastu pomôžu tento priestor najmä v lete schladiť.

Práve úpravy takéhoto druhu robia mesto krajším a modernejším. Metropolu netvoria len moderné budovy ale aj príjemný spoločenský priestor, kde sú ľudia ochotní tráviť svoj čas. Oproti Trnavskému mýtu je už naplánovaná aj zmena celého areálu Istropolisu. Chýba ešte zrenovovať tržnicu, ktorá by sa mohla stať moderným priestorom kam by ľudia mali opäť dôvod ísť nakúpiť.