Napriek tomu, že bývanie na vidieku sa stáva v súčasnej situácií veľkým trendom, stále platí, že nielen mladí ľudia uprednostňujú bývanie v meste. Dôvodov je viac. Dobre rozvinutá sieť obchodov, zdravotnej starostlivosti, škôl, kultúry a dopravy. Avšak, aj tu sa nájdu komplikácie, ktoré môžu tento komfort narušiť.

Bývanie v bytoch so sebou nesie riziko nezhody so susedmi, ktorých okolo seba máte a musíte sa s nimi naučiť žiť. A to je dosť často problém, ktorý by ale mohla vyriešiť dobrá správa budov.

Subjekt, na ktorý by ste sa mali spoľahnúť v tej najhoršej situácií

Ak ste si kúpili dlho vysnívaný byt, jeho vnútorným zariadením to nekončí. K bytu často prislúchajú aj spoločné nebytové priestory, o ktoré sa treba starať. Udržiavať ich v dobrom stave, čistiť a starať sa o ich bezpečnosť. Práve tieto priestory sú často únikovými cestami, vďaka ktorým je lepšie chránený nielen váš majetok, ale aj život.

Na dobrom stave týchto častí bytového komplexu by sa mali podieľať spoločne všetci majitelia bytov (aj nájomníci). To je ale problém, ktorý by ste mohli vyriešiť s pomocou dobrého správcu. Nakoniec, práve vami zvolený správca, je za bezpečnosť týchto priestorov podľa zákona zodpovedný.

Čo všetko spadá pod kompetencie správcu?

Zvolený správca, váš zástupca, má určené právomoci a zodpovednosť. Všetky tieto body je potrebné vopred určiť v zmluve a po vzájomnej dohode na schôdzach s ostatnými majiteľmi bytov. Stručne zhrnuté a najčastejšie povinnosti sa týkajú oblasti:

  • ekonomickej;
  • technickej;
  • investičnej;
  • právnej.

Ak nie sú tieto oblasti riadené správne a máte podozrenie, že niečo nie je v poriadku, mali by ste požiadať o rýchlu zmenu správcu. Správe sú často zverené vaše financie, stav budovy a jej držba. Ak sa tieto veci nerobia správne, neohrozíte tým len svoj majetok, ale aj bezpečnosť a životy.

Ak sa teda neviete dohodnúť na spoločnom riešení problémov v bytovom dome so všetkými susedmi, zvoľte si dobrú správu, ktorá sa postará o vaše pokojné a bezproblémové bývanie.