Poznáme víťazov architektonickej súťaže o lávky pre peších pri petržalskom Chorvátskom ramene. Víťazné vyšli štyri návrhy. Cieľom súťaže bolo priniesť najlepšie riešenia na napojenie Chorvátskeho ramena s novými MHD zastávkami, ktoré v Petržalke pribudnú po dotiahnutí električkovej trate z Jugmannovej k Janíkovmu dvoru.

Štyri lávky pre chodcov a cyklistov ponad Chorvátske rameno v mestskej časti Petržalka majú víťazné architektonické návrhy. Najlepšie riešenia na prvé tri lávky priniesli brnenskí architekti z ateliéru M2AU + AXXI. Víťazom návrhu na štvrtú lávku sú architekti zo slovenského ateliéru DOXA.

Cieľom súťaže bolo nájsť riešenia pre komfortnejší prístup na zastávky MHD, ktoré v tejto lokalite vzniknú po predĺžení električkovej trate z Jugmannovej po Janíkov dvor. Všetky lávky budú bezbariérové s vhodným sklonom pre vozíčkarov. Lávky majú aj zatraktívniť okolie, aby sa z tejto zóny stala plnohodnotná a obľúbená rekreačná zóna.

Lávka č.3 zdroj: mib.sk

„O lávkach sme neuvažovali iba ako o čisto dopravných uzloch, ale vnímali sme aj ich potenciál pre voľnočasové aktivity. Vďaka zvýšenému počtu okoloidúcich sa z lávok môžu stať miesta, kde sa obyvatelia budú chcieť stretávať, vychutnávať si pohľad na vodnú hladinu a tiež tu vzniká priestor pre kultúru. Našim cieľom preto bolo, aby sa z lávok stali aktívne prvky v rámci celej štvrte a súčasne rešpektovali charakter okolitého prostredia,“ vyjadril sa Daniel Struhařík za M2AU + AXXI.

Architektonicko-konštrukčné súťaže vyhlásilo Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a METRO. Odhadované náklady na výstavbu štyroch lávok sú vo výške 2,5 milióna eur bez DPH. V novodobej histórii Slovenska je to jedna z mála súťaži, ktorá sa venuje lávkam pre peších a cyklistov.

„Aj táto súťaž je dôkazom, že Bratislava vie pristupovať k tvorbe verejných priestorov zodpovedne. V porote mali zastúpenie architekti, urbanisti aj stavební inžinieri, keďže najlepšie mosty či lávky vznikajú na základe spolupráce týchto odborníkov. Víťazne návrhy skvele skĺbili technické aj architektonické riešenia a sú výbornou správou pre budúcu podobu Chorvátskeho ramena,“ hovorí Peter Lényi, riaditeľ sekcie súťaží v MIB.

Kde sa budú nachádzať ?

Všetky víťazné lávky budú betónové, čo prinesie jednoduchšiu údržbu a predĺži ich životnosť. Čo sa týka umiestnenia lávok, tak je navrhované tak, aby kvalitne a správne prepojili existujúce a budúce chodníky najmä s budúcou električkovou traťou a súčasnou aj plánovanou okolitou zástavbou.

Lávka č.1 zdroj: mib.sk

Prvá lávka je plánovaná v úseku medzi Bosákovou a Rusovskou cestou. Z lávky sa bude dať napojiť na sieť cyklochodníkov a chodníkov na ľavom brehu Chorvátskeho ramena a na Mlynarovičovu ulicu na pravom brehu.

Lávka č.2 zdroj: mib.sk

Druhá a tretia lávka sú v úseku medzi Rusovskou cestou a Romanovou ulicou a obe lávky budú napojené na existujúce chodníky pozdĺž ramena.

Lávka č.3 zdroj: mib.sk

Štvrtá lávka nahradí súčasnú pontónovú lávku a bude prepájať protiľahlé brehy Chorvátskeho ramena. Ideou je vytvoriť priame napojenie na jazero Veľký Draždiak chodníkom na teréne, ktorý vyvrcholí v podobe móla nad úrovňou jazera.

Lávka č.4 zdroj: mib.sk

„Návrh štvrtej lávky cez Chorvátske rameno sme spracovávali v pomerne početnom kolektíve autorov, pracovalo na ňom šesť architektov a jeden statik. Aj to nám umožnilo premýšľať v omnoho širšom kontexte. Snažili sme sa uchopiť podstatu pohybu človeka. Zvolili sme stratégiu čím prírodnejšie prostredie, tým menej ambiciózny zásah,“ priblížili architekti z ateliéru DOXA.

Porota vyberala z 29 návrhov, pričom na prvú, druhú a tretiu lávku prišlo po 8 súťažných návrhov a na štvrtú lávku 5 návrhov. Prihlásené architektonické ateliéri si mohli vybrať či pošlú návrhy na všetky lávky alebo len na vybrané. Išlo o štyri samostatné súťaže návrhov s rovnakým jadrom zadania, ktoré boli vyhlásené naraz a vyhodnocovala ich jedna porota v spoločnom termíne.