Ocenenie EU Mies Award je všeobecne považované za najprestížnejšie ocenenie za architektúru na území Európy. Tento rok bolo dokopy nominovaných 532 prác z 41 krajín. Diela, ktoré majú reprezentovať Slovensko navrhuje Slovenská komora architektov a dvaja nezávislí experti. Slovenskú republiku v tomto ročníku reprezentuje 6 diel. 

Cintorín Prešov-Šváby / STOA architekti 

Hlavnou ideou konceptu bolo vytvorenie miesta posledného odpočinku vo forme lesoparku. Priestor nielen pietny, ale aj na každodenné užívanie.“ približujú svoju víziu autori. Sektor pohrebísk je tvorený ortogonálnym rastrom komunikácií v module 40 x 40 metrov. Tento pravidelný raster je doplnený o mäkko tvarovaný terén. Klasickým hrobovým miestam sekundujú hrobové miesta „zelené“. Štruktúru dopĺňajú rôzne druhy urnových hrobov, stien, stĺpov, rozptylové a vsypové lúčky, či “les pokoja”.

zdroj: STOA architekti

Monument Mayer / Benjamín Bradňanský, Vít Halada, Maroš Greš

V prípade tejto nominácie ide o už zrealizované dielo, ktorého návrh bol predmetom súťaže, ktorú vypísalo mesto Banská Bystrica. Cieľom bolo vytvoriť pietne miesto na území vojenského cintorína z 1. svetovej vojny. Monument, ktorý okrem toho, že sám o sebe je pamätníkom dokumentujúcim a pripomínajúcom históriu cintorína, prináša do existujúcej periférie nadhľad. Doslovne aj symbolicky. Monument je vyhliadkou, náhrobnou doskou s menami pochovaných, kaplnkou, prezentačnou stenou, zázemím a v neposlednom rade výrazným symbolom miesta.

zdroj: Štefan Moravčík

Prístavba domu v areáli bývalej čachtickej tehelne / Pavol Paňák 

Pavol Paňák spája staré a nové. Nie v zmysle mechanického napodobňovania, ale v zmysle poznania a pochopenia vnútorných súvislostí a vzťahov. Výsledkom je veľmi jemná, vyvážená kompozícia, kombinujúca zmes rôznych vplyvov. Vo výsledku ucelené, harmonické dielo.

zdroj: Tomáš Manina

Nový park Leopoldov /  Jakub Kopec, Klára Zahradníčková, Tomáš Džadoň

Dielo je výsledkom architektonickej súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Leopoldov. Zámerom súťaže bolo premeniť územie bývalého cintorína na park pre deti. Víťazný návrh stavia na troch základných princípoch: snaha o aktiváciu rozhrania parku, umožnenie slobodnejšieho pohybu na celej ploche parku a doplnenie už existujúcich objektov o nové prvky. Sympatické je  predovšetkým nadviazanie na “autorské” detské ihriská, ktoré boli realizované na našom území v druhej polovici minulého storočia.

zdroj: Ján Kekeli

Základná škola Guliver / Ing. arch. Richard Murgaš, Ing. arch. Martin Lepej, Ing. arch. Lukáš Cesnak

Priemyselný areál na okraji mesta sa zmenil na rozsiahly školský komplex. Súčasťou komplexu je samotná budova školy ale tiež priľahlé športoviská a spoločné priestranstvá.  Veľkým plusom návrhu je forma tienenia presklenej fasády. Tá vytvára vizuálny zážitok nielen cez deň, ale aj v noci, keď sa farebné vnútro školy ukáže verejnosti. Jedná sa o najvýraznejšiu architektonickú intervenciu v oblasti objektov pre základné školstvo v posledných desaťročiach na Slovensku.

zdroj: Tomáš Manina

Dom V vo Vajnoroch / Martin Skoček

Skvelý príklad toho, ako možno spojiť tradičné historické princípy usporiadania základných hmôt a objemov (ktoré sú charakteristické pre lokálnu urbánnu štruktúru) so súčasnými názormi a požiadavkami na bývanie v rodinnom dome. Vidiecke bývanie pre moderného človeka. Výborne korešpondujúce s okolitou tradičnou zástavbou. Príklad, ako urobiť “normálny dom” na dedine.

zdroj: Matej Hakár